Verkkokauppa Wellmax.ee:n (jatkossa nimellä Verkkokauppa) omistaja on Wellmax Baltic OÜ (rekisterikoodi 11403020), kotiosoite Kurtna küla, Alutaguse vald, Ida-Virumaa, 41202, Viron tasavalta.

Kauppasopimuksen voimassaolo, tavara- ja hintatiedot

Myyntiehdot ovat voimassa tavaroita Verkkokaupasta ostettaessa.

Verkkokaupassa myytävien tuotteiden hinnat on merkitty tuotteiden oheen. Hintaan lisätään tavaroiden perille toimittamiseen liittyvä maksu. Kaikkien Verkkokaupassa myytävien tavaroiden hinnat ovat euroina.

Tavaran perille toimittamisen maksu riippuu ostajan osoitteesta ja perilletoimitustavasta. Perille toimittamisen maksu esitetään ostajalle tilauksen laatimisen yhteydessä.

Tavaraa koskevat tiedot on esitetty Verkkokaupassa välittömästi tavaran yhteydessä.

Tilauksen laatiminen

Tavaran tilaamiseksi tulee toivotut tuotteet lisätä ostoskoriin. Tilauksen laatimiseksi tulee täyttää pakolliset tietokentät ja valita sopiva tapa tuotteiden perille toimittamiseen. Sitten näytössä esitetään maksettava summa, jonka voi maksaa turvallisesti seuraavilla maksatavoilla:

HUOM! Linkkien kautta verkkopankissa maksettaessa tulee pankin sivulla maksun jälkeen ehdottomasti painaa nuppia ”Takaisin kauppiaan luo”.

Maksut välittää Maksekeskus AS. Maksaminen tapahtuu Verkkokaupan ulkopuolella turvallisessa ympäristössä – verkkopankkiin suuntaavan linkin avulla maksettaessa kyseisen pankin turvallisessa ympäristössä ja luottokortilla maksettaessa Maksekeskus AS:n turvallisessa ympäristössä. Myyjällä ei ole pääsyä asiakkaan pankin ja luottokortin tietoihin. Sopimus astuu voimaan silloin, kun maksettava summa on saapunut Verkkokaupan pankkitilille.

Verkkokaupan omistaja on henkilötietojen vastuullinen käsittelijä ja toimittaa maksujen suorittamisessa tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

Mikäli tilattua tavaraa ei ole mahdollista toimittaa tavaran loppumiseen liittyen tai muusta syystä, siitä ilmoitetaan ostajalle ensi tilassa ja maksettu raha (ml. tavaran perille toimittamisen kustannukset) palautetaan viipymättä, joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

Perille toimittaminen

Tavaroita lähetetään seuraaviin maihin: Viro, Suomi

Ostajalla on tavaran haltuun saamisessa seuraavat vaihtoehdot: Viaexpress logistic -toimitus tai mahdollisuus tulla itse noutamaan tavaraa. Tavarat toimitetaan puoliperävaunulla, jonka kokonaispituus on 17 metriä ja jossa ei ole nostomekanismia. Toimituksen edellytys on, että määränpäähän/tontille pääsee puoliperävaunulla. Jos määränpäähän ei ole mahdollista päästä puoliperävaunulla, niin lisämaksusta olisi mahdollista esim.HIAB-kuljetus. Asiasta on keskusteltava erikseen.

Tavaran lähetyskustannukset maksaa ostaja ja tätä koskevat hintatiedot ovat esitettyinä lähetystavan yhteydessä.

Viron sisäiset lähetykset saapuvat kohteeseen pääsääntöisesti 5 työpäivän kuluessa kauppasopimuksen voimaantulosta. Viron ulkopuolella perille toimittaminen tapahtuu 8 kalenteripäivän kuluessa kohteesta riippuen.

Vetäytymisoikeus

Tilauksen haltuun saamisen jälkeen ostajalla on 14 päivän ajan oikeus vetäytyä verkkokaupassa solmitusta sopimuksesta.

Vetäytymisoikeutta ei ole, jos ostaja on oikeushenkilö.

14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tilattua tavaraa ei saa käyttää muulla tavoin kuin on tarpeen tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen sillä tavalla, kuin se on sallittua tavaran kokeilemiseen tavanomaisessa kaupassa.

Mikäli tavaraa on käytetty muuhun tarkoitukseen kuin mitä tarvitaan tavaran olemuksesta, ominaisuuksista ja toimimisesta vakuuttumiseen tai siinä on käytön tai kulumisen merkkejä, Verkkokaupalla on oikeus vähentää palautettavaa maksua tavaran arvon vähenemisen mukaisesti. Tavaran tulee palautettaessa olla alkuperäisessä muodossaan – se tarkoittaa, että tavaraa ei saa olla työstetty, leikattu, asennettu eikä tehty sille muita vastaavia toimenpiteitä.

Tavaran palauttamiseksi tulee esittää tavaran ostosta vetäytymistä koskeva ilmoitus, jonka kaavakkeen löytää tästä, ja lähettää se sähköpostiosoitteeseen info@wellmax.ee viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran perille tulosta lukien.

Tavaran palautuskustannukset maksaa ostaja, paitsi siinä tapauksessa, että palautuksen syynä on se seikka, että palautettava tuote ei vastaa tilattua (esim. väärä tai viallinen tuote).

Ostajan tulee palauttaa tavara ilmoituksen esittämistä seuraavien 14 päivän kuluessa tai esittää todiste, että hän on mainitun ajanjakson kuluessa antanut luovuttanut tavaran sen kuljettajalle.

Palautettavan tavaran saatuaan Verkkokauppa palauttaa ostajalle viipymättä, viimeistään 14 päivän kuluessa vetäytymisilmoituksen saamisesta, kaikki ostajalta sopimuksen perusteella saadut maksut.

Verkkokauppa voi kieltäytyä palautusmaksujen palauttamisesta siihen saakka, kunnes on saanut takaisin sopimuksen kohteena olevan esineen tai kunnes ostaja on esittänyt todisteet siitä, että on lähettänyt esineen takaisin, riippuen siitä, kumpi tapahtuu aiemmin.

Mikäli ostaja on selväsanaisesti valinnut Verkkokaupan tarjoamasta kaikkein edullisimmasta tavanomaisesta esineen perilletoimitustavasta poikkeavan perilletoimitustavan, Verkkokaupan ei tarvitse palauttaa kuluttajalle kustannusta, joka ylittää tavanomaiseen perilletoimittamistapaan liittyvän kustannuksen.

Verkkokaupalla on oikeus vetäytyä kauppasopimuksesta ja vaatia ostajalta tavara takaisin, mikäli tavaran hinta verkkokaupassa on erehdyksen vuoksi merkitty merkittävästi tavaran markkinahintaa edullisemmaksi.

Valitusoikeus

Verkkokauppa vastaa siitä, että ostajalle myyty tavara ei vastaa sopimusehtoja tai että siinä on puutteita, jotka olivat olemassa jo esineen luovuttamishetkellä ja jotka ilmenevät kahden vuoden kuluessa tavaran ostajalle luovuttamisesta. Tästä ensimmäisten kuuden kuukauden aikana esineen ostajalle luovuttamisesta lähdetään oletuksesta, että puute oli olemassa jo esineen luovuttamisen aikaan. Tämän oletuksen kumoaminen on Verkkokaupan velvollisuus.

Puutteen ilmetessä on ostajalla oikeus ottaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa verkkokauppaan yhteyttä lähettämällä sähköpostikirje osoitteeseen info@wellmax.ee tai soittamalla puhelinnumeroon +37259192469.

Verkkokauppa ei vastaa puutteista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun tavara luovutettiin ostajalle.

Jos Verkkokaupasta ostetussa tavarassa on puutteita, joista Verkkokauppa vastaa, Verkkokauppa korjaa tai vaihtaa puutteellisen tavaran. Mikäli tavaraa ei ole mahdollista korjata eikä vaihtaa, Verkkokauppa palauttaa ostajalle kaikki kauppasopimukseen liittyvät maksut.

Verkkokauppa vastaa kuluttajan esittämään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisen uudelleen esittämisen mahdollistavassa muodossa 15 päivän kuluessa.

Suoramarkkinointi ja henkilötietojen käsitteleminen

Verkkokauppa käyttää ostajan ilmoittamia henkilötietoja vain tilauksen käsittelyyn ja tavaran lähettämiseen ostajalle. Verkkokauppa toimittaa henkilötiedot kuljetuspalvelua tarjoavalle yritykselle tavaran perille toimittamiseen.

Verkkokauppa lähettää ostajalle uutiskirjeitä ja tarjouksia ostajan sähköpostiosoitteeseen vain siinä tapauksessa, että ostaja on ilmaissut tähän tahtonsa kirjoittamalla verkkosivulla sähköpostiosoitteensa ja ilmaissut halunsa saada suorapostitusilmoituksia.

Ostajalla on koska tahansa mahdollisuus luopua sähköpostiin lähetettävistä tarjouksista ja uutiskirjeistä ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai noudattamalla tarjouksia sisältävässä sähköpostikirjeessä esitettyjä ohjeita.

Kiistojen ratkaiseminen

Jos ostajalla on Verkkokaupalle esitettävänä valituksia, ne tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen info@wellmax.ee tai välittää puhelimitse numeroon: +37259192469

Mikäli ostaja ja Verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan kiistaa sopien, ostaja voi ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakintaan (Tarbijavaidluste komisjon). Menettelyehtoihin voi tutustua ja anomuksen esittää tässä. Kuluttajariitalautakunnan toimivaltaan kuuluu ostajan ja Verkkokaupan välillä solmitusta sopimuksesta seuraavien kiistojen ratkaiseminen. Ostajan valituksen käsittely on lautakunnassa maksutonta.

Ostaja voi ottaa yhteyttä Euroopan unionin kuluttajariitoja ratkaisevaan foorumiin.

Wellmax Baltic OÜ